top of page

Sprawy rodzinne, z uwagi na szczególny ładunek emocjonalny, z jakim się często łączą, należą do najtrudniejszych. Z tego właśnie powodu szczególnie ważna jest pomoc profesjonalisty jakim jest radca prawny, który wspomoże Państwa doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami, a równocześnie charakteryzował się będzie wysokim poziomem empatii i zrozumienia.

Do przykładowych czynności wykonywanych przez Kancelarię należą:

  • Sprawy o rozwód i separację

  • Sprawy o władzę rodzicielską i ustalenie pieczy

  • Sprawy o alimenty: zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

  • Sprawy o wyrażenie  zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej

  • Sprawy o ubezwłasnowolnienie w całości lub części

  • Sprawy o ustanowienie opiekuna lub kuratora

  • Sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim

  • Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

  • Sprawy o podział majątku

bottom of page