Sprawy rodzinne, z uwagi na szczególny ładunek emocjonalny, z jakim się często łączą, należą do najtrudniejszych. Z tego właśnie powodu szczególnie ważna jest pomoc profesjonalisty jakim jest radca prawny, który wspomoże Państwa doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami, a równocześnie charakteryzował się będzie wysokim poziomem empatii i zrozumienia.

Do przykładowych czynności wykonywanych przez Kancelarię należą:

 • Sprawy o rozwód i separację

 • Sprawy o władzę rodzicielską i ustalenie pieczy

 • Sprawy o alimenty: zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

 • Sprawy o wyrażenie  zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej

 • Sprawy o ubezwłasnowolnienie w całości lub części

 • Sprawy o ustanowienie opiekuna lub kuratora

 • Sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim

 • Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

 • Sprawy o podział majątku

 Telefon: +48501089189

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

©2019 by Marek Niewiadomski. Proudly created with Wix.com