top of page

Kancelaria prowadzi sprawy w postępowaniu karnym, karno-skarbowym i o wykroczenia. Prowadzimy obronę oskarżonych, obwinionych i podejrzanych, jak również reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem. Radca prawny może pomóc Ci uzyskać sprawiedliwy wyrok.

Do przykładowych czynności wykonywanych przez Kancelarię należą:

  • Obrona w sprawach karnych (postępowaniu karnym)

  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym

  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym przed Sądami wszystkich instancji

  • Udział w pojedynczych czynnościach np. przesłuchanie świadka, podejrzanego

  • Reprezentowanie Klientów w sprawach z oskarżenia prywatnego

  • Sporządzanie pism w sprawach karnych

bottom of page