top of page

Stale wzrastający obrót gospodarczy to szansa na rozwój, ale równocześnie rosnące ryzyko, zwłaszcza w świetle zmieniających się przepisów. Pomoc osoby takiej jak radca prawny pozwoli Państwu ustrzec się błędów, a także wykorzystać dodatkowe szanse. Kancelaria prowadzi stałą obsługę przedsiębiorców, a także doraźnie świadczy pomoc w zależności od potrzeb.

Do przykładowych czynności wykonywanych przez Kancelarię należą:

 • sprawy gospodarcze (sprawy przed Sądami gospodarczymi);

 •  umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy najmu, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, ubezpieczenia;

 • rękojmia za wady rzeczy oraz gwarancja;

 • formułowanie wezwań do zapłaty;

 • windykacja należności;

 • weksle;

 • egzekucja wierzytelności;

 • tworzenie spółek;

 • zmiana umowy spółki;

 • sporządzanie umów;

 • opiniowanie umów;

 • zaskarżanie uchwał.

bottom of page