top of page

Kancelaria prowadzi sprawy cywilne zarówno w trybie polubownym, jak i przed sądami powszechnymi.  Skomplikowane przepisy i niejasne procedury sprawiają, że konieczny jest radca prawny.

Do przykładowych spraw prowadzonych przez Kancelarię należą:

 • stwierdzenie nabycia spadku;

 • przyjęcie spadku, odrzucenie spadku;

 • podział spadku;

 • sprawy o zapłatę;

 •  umowa sprzedaży, umowa zlecenia, umowa najmu, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa pożyczki;

 • odszkodowania za wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny;

 • rękojmia za wady rzeczy oraz gwarancja;

 • prawo konsumenckie;

 • prawo wekslowe;

 • kary umowne;

 • postępowania o naruszenie posiadania;

 • zasiedzenie nieruchomości;

 • zniesienie współwłasności;

 • zarząd rzeczą wspólną;

 • ustanowienie drogi koniecznej;

 • ustanowienie służebności w tym służebności przesyłu;

 • podział majątku małżeńskiego;

 • zachowek;

 • powództwa przeciwegzekucyjne;

 • skargi na czynności komornika;

 • sprzeciw od nakazu zapłaty;

 • zarzuty od nakazu zapłaty.

bottom of page