top of page

Administracja publiczna - zarówno rządowa, jak i samorządowa - jest coraz silniej obecna w naszych życiach. W gąszczu przepisów, w starciu z urzędnikami - konieczna jest pomoc prawnika.

Do przykładowych czynności wykonywanych przez Kancelarię należą:

  • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami I i II stopnia

  • Reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi: WSA i NSA

  • Sporządzanie pism w sprawach administracyjnych np. odwołanie, skarga do WSA, skarga kasacyjna, skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie

W takich sprawach pomoże Państwu radca prawny.

bottom of page