Kancelaria reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców, w sporach związanych ze stosowaniem prawa pracy. Radca prawny pomoże Państwu prawidłowo ocenić sytuację i zadbać o swoje prawa.

Do przykładowych czynności wykonywanych przez Kancelarię należą:

  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;

  • odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienia dyscyplinarne);

  • kary dyscyplinarne;

  • sprawy o odprawę;

  • sprawy o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

  • sprawy o mobbing.

 Telefon: +48501089189

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

©2019 by Marek Niewiadomski. Proudly created with Wix.com