top of page

 

Kancelaria elastycznie podchodzi do sposobu rozliczenia, tak, aby w jak najlepszy sposób dopasować go do Państwa potrzeb
i możliwości.

Za pojedynczą czynność lub prowadzenie sprawy

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy lub pojedynczą czynność (sporządzenie umowy, opinii prawnej, pisma w sprawie itp.), ustalane jest po wstępnej, bezpłatnej analizie sprawy i zakresu niezbędnych czynności. Stawka uzależniona jest od zawiłości sprawy i niezbędnego nakładu pracy. Pewnym wyznacznikiem mogą być stawki minimalne. Koszt podstawowej porady prawnej wynosi od 150 złotych brutto.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Model, w którym Kancelaria wykonuje na rzecz Klienta czynności w ramach ustalonego wcześniej, ryczałtowego wynagrodzenia płatnego cyklicznie w oznaczonym okresie.

Wynagrodzenie ustalane w oparciu o stawki godzinowe

 Model, w którym wykonywane przez Kancelarię czynności są ewidencjonowane oraz rozliczane zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami co do stawki za godzinę pracy.

Wynagrodzenie w oparciu o success fee

Model, w którym wynagrodzenie Kancelarii częściowo składa się z premii od sukcesu. Zasady etyki wykluczają jednak, by radca prawny uczynił z takiej premii  jedyny składnik wynagrodzenia.

bottom of page